Seniorboliger – ja tak

I Rødovre Lokal Nyt slår borgmester Britt Jensen til lyd for, at der skal bygges almene boliger i Parkbyen i bykernen.

At dømme ud fra artiklen skulle man tro, at vi i Rødovre kun havde ganske få almene boliger.

Men ifølge Landsbyggefonden var der pr. 1/1 2018 i alt 8.411 almene boliger i Rødovre Kommune, svarende til 44,9 % af alle kommunens boliger. Til sammenligning var landsgennemsnittet 21,6 %. Kun fem kommuner i landet havde en større andel, nemlig Albertslund, Brøndby, Herlev, Ishøj og Ballerup.

Rødovre ligger altså klart over landsgennemsnittet hvad angår almene boliger. Det kan derfor undre, at bl.a. borgmesteren mener, at der nu skal bygges endnu flere.

Et af de argumenter jeg har hørt, lyder at der er mangel på almene boliger. For det første må det i høj tilskrives, at der for tiden renoveres på livet løs. I Tjørneparken og i Islevvænge står mange boliger derfor tomme. Men de kommer heldigvis igen. For det andet, så gælder det samme jo for fx ejerboliger. Vi kan jo spørge de lokale ejendomsmæglere om de har mange boliger til salg i Rødovre. Rødovres store problem er at der kun er 12 km2 at gøre godt med. Men det kan vi jo ikke rigtigt ændre på.

Når man nævner, at der også skal være almene boliger i bykernen, så vil jeg sige, at de er der allerede. De er bare blevet bygget for længst. Skoleparken (Gunnekær/Birkmosevej) og Ved Rådhuset blev bygget i 1940’erne og 1950’erne. Næsbyvej blev bygget i 1970’erne og endelig Sibeliusparken i 1980’erne og 1990’erne. Jeg har selv boet på Birkmosevej og i Sibeliusparken, så jeg kender boligerne ganske udmærket, og de er ganske fine og til at betale. Jeg er enig i, at de almene boliger er et vigtigt indslag i dansk boligpolitik. Men er der i Rødovre ligefrem brug for flere? Næppe.

Det er tidligere blev nævnt, at der skal være balance i boligsammensætningen. Jeg er helt enig. Men det er tydeligt at balance i virkeligheden må betyde noget helt andet end det borgmesteren fremfører. For at oprette den balance bliver man nødt til at tilgodese den typer boliger, der IKKE er mange af i Rødovre. Det, der har manglet, har dels været ejerboliger, men især andelsboliger og privat udlejning.

Man hører med jævne mellemrum, at der skal være plads til alle, også folk med jævne indkomster. Jeg er helt enig. Derfor har vi allerede over 8000 almene boliger. Dem er der ingen, der fjerner. De nuværende almene boliger vil blive ved med at ligge, hvor de ligger.

Alligevel vil jeg gerne åbne for at der kan bygges almene boliger, såfremt det er seniorboliger. Der er mange ældre, der gerne vil blive boende i kommunen. Med flere ældre, er der et øget behov for egnede boliger til denne gruppe. Det har længe været en mærkesag for os. Derfor ser vi meget gerne et seniorbofællesskab i Parkbyen. Vi kan godt acceptere at et sådant bofællesskab kommer til at høre under et alment boligselskab.

Endelig kan jeg på min gruppes vegne fuld ud tilslutte mig tanken om at Parkbyen skal være et grønt kvarter, der kan bidrage til biodiversiteten. I den fremtidige byudvikling bliver vi nødt til at tænke grønne områder ind. Det vil være til gavn for både mennesker og dyreliv.