Vision: Gode skoler og lavere skatter

Konservative visioner for mere tryghed og flere muligheder i Danmark

Det skal være lettere at være borger i Rødovre. Samtidig skal vi tiltrække nye ressourcestærke borgere. Derfor skal Rødovre Kommune have:

Skoler i top
Folkeskolerne i Rødovre klarer sig ikke godt sammenlignet med i andre kommuner.
Jeg har fået gennemført, at holddeling nu anvendes på flere af folkeskolerne i Rødovre.

Nu vil jeg kæmpe videre for:
• at der kommer holddeling i alle Rødovres folkeskoler
• at der kun anvendes faglærere i de enkelte fag
• at ro, orden og faglighed kommer til at præge skoledagen

Lavere skat og grundskyld
Rødovre Kommune har nu den højeste skat i Københavns omegn.
Jeg har kæmpet for, at hverken boligejerne eller lejerne skulle rammes af den stigende grundskyld.

Nu vil jeg arbejde for:
• at grundskyldspromillen bliver sænket fra 30,8 til 25,0
• at kommuneskatten bliver sænket fra 25,7 % til 25,0 %
• at effektivisere administrationen
• at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver
• at få flere borgere i arbejde og væk fra passiv overførsel