Værdighed og tryghed – også for de ældre

Ældre mennesker skal kunne få den rette pleje – også i fremtiden.

I Rødovre Kommune er der i dag 301 plejehjemspladser. Om 10 år vil der være 700 flere ældre over 75 år. Det svarer til 19 % flere over 75 år end i dag. Der er p.t. ingen planer om at etablere flere plejehjemspladser. Det betyder at vi efter alt at dømme vil komme til at mangle plejehjemspladser. Den situation vil vi undgå. Vi vil allerede nu planlægge etablering af 30 nye plejehjemspladser. Med flere plejehjemspladser vil vi også lettere kunne imødekomme ældre menneskers ønsker om at få en plejehjemsplads uden at være på venteliste alt for længe.

Udover plejehjemspladser, så har vi også en udfordring i forhold til demenspatienter. Jeg har selv haft en far og en svigermor, der fik Alzheimers. Den bekymring, der opstår i en familie, når et medlem bliver ramt af demens, kan lettes ved at etablere demenspladser. I Svendborg har man etableret Svendborg Demensby. Formålet har været at give mennesker med demens mulighed for at få størst mulig livskvalitet. Trods en alvorlig diagnose giver et sådan tilbud beboerne mulighed for at kunne færdes trygt og frit og leve et normalt hverdagsliv med mange forskellige muligheder og tilbud. 

I Rødovre bør vi også have et tilbud som er målrettet demente. Det kan evt. være i samarbejde med nogle af vores nabokommuner. På den måde vil man kunne hjælpe demente og samtidig lette familierne for nogle af deres bekymringer.

For alle de raske ældre skal der være mulighed for at blive boende i kommunen, når man fx skaffer sig af med hus og have. Derfor skal der etableres flere senioregnede boliger.

Kort fortalt, så vil jeg arbejde for:

  • Flere plejehjemspladser.
  • Et målrettet tilbud til demente, evt. i samarbejde med andre kommuner.
  • Flere seniorboliger til raske ældre.