En kommune med kernevelfærd

Kommunal service skal have fokus på velfærdssamfundets kerneydelser:
 Børneinstitutioner, skoler, ældrepleje og ordentlige veje har høj prioritet.
 Socialt udsatte skal have hjælp og støtte, så de kan komme videre og skabe sig en bedre
tilværelse.
 Andre områder end børn, ældre og socialt udsatte er mindre vigtige.
 Mindst vigtige er husstandsomdelte nyhedsbreve, digitale infoskærme og flere
kommunikationsmedarbejdere, som kommunen bør spare væk.