Gør Rødovre grøn

Rødovre skal være en grøn by med grønne områder, biodiversitet og klimavenlige initiativer.

  • Biodiversitet – selv om vi bor i et byområde, så har vi et ansvar for naturen. Det er et ansvar på hviler på alle parter – kommunen, boligselskaber, grundejerforeninger og privatpersoner. Der skal være plads til insekter, fugle og andre dyr. For at sikre et mangfoldigt dyreliv er det afgørende at der ikke sprøjtes samt at haver og frie arealer ikke altid klippes eller lues. Mange steder giver det god mening at lade græsset eller bede stå urørte.
    • Derfor skal der i kommunens plan for pleje af grønne områder og vejrabatter gøres plads til insekter og andre dyr.
  • Vi skal være bedre til at bevare de grønne områder
    • Derfor skal kommunen planlægge med grønne områder, når der bygges eller byudvikles.
  • Klimavenlig kommune
    • Derfor skal al kommunalt nybyggeri i videst mulige omfang inkludere solceller og lokal afledning af regnvand.