Kim Drejer 45 år

Fra jeg var et år gammel har jeg boet i Rødovre. Det er byen, hvor jeg har gået i børnehave og folkeskole og hvor jeg har boet i alle årene, selv da jeg gik på universitet inde i København.

Jeg blev engageret i politik fordi jeg brænder for at forandre og for at bevare.

Jeg ønsker at forandre forholdene for socialt udsatte og det sociale system. Udsatte skal ikke lades i stikken og være dem, der betaler prisen for nedskæringer. Folk, der har brug for hjælp skal have det. Men folk, der kan klare sig selv, skal klare sig selv. Ordentlig socialpolitik bygger på princippet om hjælp til selvhjælp: Folk skal have den fornødne hjælp til at klare sig selv og opleve at samfundet også har brug for netop dem.

Jeg ønsker at forandre folkeskolen, så alle elever lærer mest muligt. Folkeskolen skal være skole for alle. Det skal være stedet hvor børn mødes på tværs af sociale, etniske og skel. Det kræver rummelighed og respekt for forskellighed. Derfor skal der være plads til både de svageste og de stærkeste, til de kreative og de boglige. Holddeling er et vigtigt redskab til at sørge for at løfte de bogligt svage og at sørge for at talenterne bliver dygtige.

Jeg ønsker at bevare et samfund, der bygger på at folk har et personligt ansvar, både for sig selv og for andre mennesker. Almindelige mennesker skal have mulighed for at få succes og skabe sig deres egen tilværelse, dog under hensyntagen til fællesskabet. Intet menneske er en ø. Alle er vi afhængige af hinanden.

Jeg ønsker at bevare et samfund, der bygger på traditionelle dyder: Vores monarki som samlende nationalt symbol og bindeleddet mellem fortid og nutid, den private ejendomsret som samfundets fundament og kilde til personligt ansvar samt vores kulturarv og sikring af den gennem dannelse og uddannelse af borgerne.