Faglighed og trivsel i folkeskolen


Børn skal have det godt i skolen og de skal lære mest muligt.

Det kræver:

  • Faguddannede lærere
  • Dygtig skoleledelse
  • Et minimum af vikartimer

 

Faguddannede lærere

Faguddannede lærere løfter det faglige niveau, og det har vores børn fortjent.

Vi har i årevis kæmpet for at flest mulige timer blev dækket af lærere med linjefag eller lignende i de fag de underviste i. Det er ikke ligegyldigt om matematiklæreren har linjefag i matematik eller om musiklæreren har faglig viden om musik.

Skoleledelse

Med god ledelse kommer man langt. Som politikere skal vi løbende sørge for at kommunens skoleledere har de nødvendige kvalifikationer og er i stand til både at lede og inspirere medarbejderne, sikre trivsel og læring for eleverne samt kommunikere meningsfuldt med forældrene. Det er en indlysende og rimelig forventning vi må have til alle skoleledelser – til glæde for lærere, pædagoger, elever og forældre.

Vikardækning

Det er et mål i sig selv at elever så sjældent som muligt har vikar. I videst mulige omfang skal det desuden undgås, at der vikardækkes med ikke-faguddannede vikarer. Det handler både om elevernes læring og om skolens økonomi.

Ved at arbejde med fleksibelt skema er det muligt for skolerne at lade et lærerteam i en klasse overtage hinandens timer i tilfælde af planlagt fravær, så som kurser eller feriefridage.