Ny borgmester

Som borgmesterkandidat vil jeg ændre den politiske kultur. Den politiske kultur i Rødovre er for topstyret. Det skal ændres. Jeg ønsker en mere moderne ledelsesstil som inddrager borgere og lokalpolitikere langt bedre end de bliver i dag.

Kommunen skal koncentrere sig om kernevelfærd. Forholdene for børn, ældre og socialt udsatte er det vigtigste. Alt andet er mindre vigtigt. Så når man bruger millioner på nyhedsbreve, infoskærme og ansættelse af flere kommunikationsrådgivere, så er man klart gået for langt i forhold til hvad man skal bruge skatteborgernes penge til.

Jeg ønsker mig en bedre balance mellem hvad der er et kommunalt ansvar, borgernes ansvar og de små fællesskabers ansvar. Man er først og fremmest er ansvarlig for sig selv og sine nærmeste, men samfundet har et ansvar for dem, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Folk skal have mulighed for at kunne klare sig selv. Det er en stigende grundskyld med til at forhindre.