Er kommunen for bureaukratisk?

Den 5. april var der to forskellige læserbreve i Rødovre Lokal Nyt. Begge indlæg handlede om visitation til rengøring i Rødovre Kommune. Det ene – ”En historie fra det virkelige liv” – om en 81-årig kvinde. Det andet – ”Spareforslag til Rødovre Kommune” om en 84-årig mand. Begge handlede de om borgernes møde med hvad de opfattede som et bureaukratisk system.

Social- og Sundhedsudvalgsformand Britt Jensens svarede delvist på de to indlæg den 19. april.

Men som politiker sidder jeg stadig tilbage med flere spørgsmål. Hvad nu? Er der noget, der bliver anderledes? Der er for det første noget, der tyder på, at kommunikationen ikke helt er som den bør være. For det andet er der ud fra de to indlæg noget, der tyder på, at man overadministrerer i Rødovre Kommune. For det tredje er der næppe tale om ”enlige svaler”. Der florerer flere historier om at borgerne får besøg af flere kommunale medarbejdere ved bl.a. visitationer end hvad der er nødvendigt.

Rødovre Kommune bruger ganske mange penge på administration. På decentral ledelse og administration bruger Rødovre Kommune næsten 800 kr. mere pr. indbygger end gennemsnittet for kommuner i hovedstadsområdet. Det alene svarer til en merudgift på næsten 30 mio. kr.

Jeg tror det ville være en god idé at lade andre end kommunens egne folk se på om kommunen er blevet for bureaukratisk.

Det vigtigste er, at borgerne får ordentlig velfærd, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt og kommunikerer klart. Lad os lytte til borgerne. Det er trods alt dem vi som politikere er til for – ikke omvendt.