Roskildevej og Damhustorvet – hvad er meningen?

Det har været en lidt uskøn affære, at være vidne til forløbet om Damhustorvet.

Da kommunalbestyrelsen første gang skulle tage stilling til det konkrete forslag for Roskildevej/Damhustorvet i december 2015 fremsatte Konservative, Venstre, SF og Enhedslisten et forslag om at afholde et borgermøde om Roskildevej/Damhustorvet. Det blev nedstemt af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

De ønskede i stedet, at man skulle ”inddrage naboerne i forbindelse med detailprojekteringen”. Det gik vi så ud fra, at man gjorde.

Så da man i august 2016 fremlagde projektforslaget for Damhustorvet, forestillede vi os naturligvis, at man allerede havde inddraget de erhvervsdrivende og borgerne i området. Men noget var tydeligvis gået galt. I hvert fald var de erhvervsdrivende ikke tilfredse med forslaget. Så projektforslaget for Damhustorvet blev i 11. time lavet om – efter vores mening klart til det bedre. Derfor har vi også stemt for forslaget.

Men man kan godt undre sig over, at det var vigtigere for S og DF at nedstemme forslaget fra K, V, SF og EL end det var at sikre en ordentlig proces.

Nu kommer så næste etape: Roskildevej mellem Damhustorvet og Veronikavej. Man ønsker, at omdanne Roskildevej til en handelsgade. Vi har forsøgt at få at vide hvad man mente med ”handelsgade”. Var det noget i stil med Lyngby Hovedgade eller måske Taastrup Hovedgade? Det har vi i første omgang ikke kunnet få svar på. Men borgmesteren løftede dog sløret, da han ved kommunalbestyrelsesmødet d. 28. februar sagde, at man ønskede at Roskildevej kunne blive den handelsgade den engang var.

Det lyder allermest som ønsketænkning. For det første kører der på Roskildevej 27.000 biler i døgnet. Det gjorde der ikke for 40 år siden. For det andet så gør det det meget svært for detailhandel på Roskildevej at Rødovre Centrum er det naturlige center for detailhandel i Rødovre.

Det næste er måden man vil gøre det på. Man vil give fodgængerne mulighed for at krydse Roskildevej uden for de signalregulerede kryds, og skriver tilmed, at det vil ”skabe en bedre trafiksikkerhed”. Det tvivler vi meget stærkt på.

Vi er helt med på, at Roskildevej kunne trænge til en forskønnelse og at man skal gøre noget for trafiksikkerheden. Men vi tror ikke på, at det skaber trafiksikkerhed at fodgængerne krydser en stor indfaldsvej uden for fodgængerfelterne. Og vi betragter forestillingen om en tilbagevenden for Roskildevej til den handelsgade den var engang som et fata morgana.

Vi er meget spændte på det videre forløb.